چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی

 


تماس با دبیرخانه

021-47624440
شنبه تا چهارشنبه، 9 الی 14

021-42694010

info@irlit2019.com
hmiconf@gmail.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
محور ویژه کنفرانس
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات خارجی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
-محور ویژه کنفرانس
ادبیات معاصر (نظم و نثر)زبان و ادبیات فارسی
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسی
ادبیات داستانیزبان و ادبیات فارسی
ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)زبان و ادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ایزبان و ادبیات فارسی
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات و سبک شناسیزبان و ادبیات فارسی
دستور زبان و زبان شناسیزبان و ادبیات فارسی
دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات خارجی
آموزش زبان انگلیسیزبان و ادبیات خارجی
ترجمهزبان و ادبیات خارجی
دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات خارجی زبان و ادبیات خارجی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام
8 مرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
8 مرداد 1398
تاریخ برگزاری
20 مردادماه 1398
حامیان رسانه ای
سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر